ADHDVÆRKSTEDET

ADHDbehandling hos os bygger på en blanding af en menneskealders viden og hypnose - vi lærer dig at se og bruge solskinssiden af din ADHD enten i klinikken eller som turboADHD-kursus over Skype...
 ADHDBEHANDLING SET MED VORES BRILLER

ADHDværkstedet & Hypnoseværkstedet drives af Helen Klynder & Jan Holm, CH, CHT & PD i Psykologi, der begge gennem en menneskealder har fungeret som undervisere, familieterapeuter, supervisorer og behandlere inden for området: ADHD, adfærdsforstyrrelser & tilknytningslidelser .
Desuden har de siden 2005 arbejdet på fuld tid som certificerede hypnotisører & hypnoterapeuter og har en PD i Psykologi.
Derudover har Jan
 i snart 3 årtier virket som: auriculoterapeut, zoneterapeut og akupunktør.
På grundlag af ovenstående har vi over de sidste 15 år skabt en korttidsterapi med varig effekt på ADHD, der bygger på en blanding af: erfaring, den nyeste viden og ikke mindst hypnose, krydret med understøttende alternative behandlingsformer.

Behandlingerne kan derfor  indeholde:

  • En samtaledel, der bygger på 30 års erfaring og den nyeste viden på området.
  • En hypnosedel, der er en blanding af hypnoterapi, NLP og billedterapi.
  • – og evt. en supplerende del med øreakupunktur og andre alternative metoder, målrettet ADHD-symptomer.

Budskaber og forandring plantes i samtaledelen og forstærkes og forankres i hypnosedelen.

Ud over det, lærer  vi dig i samtaledelen at håndtere og forstå din turbohjerne, så den bliver en gevinst, der skaber grobund for at du fremover :

  • Kan stå på tæer og lade dig aflaste i den rigtige blanding.
  • Lærer at håndtere dine svingninger.
  • Lærer at håndtere din stress.
  • Lærer at håndtere din uro.
  • Hamler op med flere af de “sidegevinsterne”, som du fik med i købet, da du fik ADHD siden puttet ind i dig.

Du kan se meget mere om denne unikke metode på hjemmesiden via “SE HJEMMESIDEN” –  eller på vores Onlinebehandlingsside: “TURBOADHD” , hvor en tilsvarende behandling foregår over skype.