REFLEXOLOGI & ANDRE METODER

Hos os er reflexologi meget mere end almindelig zoneterapi idet vi anvender en teknik, som behandler stort set alt udelukkende via reflekserne fra nerveforsyningen primært i rygmarv og hjernestamme......
DE ØVRIGE METODER I KLINIKKERNE

Vi bruger i klinikken en del metoder der bygger på reflekssystemer, altså hvor et lille område er en afbildning af hele kroppen og derfor kan tjene  som behandlingsredskab for denne.

Jan har siden midten af 1980’erne brugt zoneterapi  – og siden en særlig gren af zoneterapien, som vi i klinikken kalder for reflexologi, hvor man udelukkende behandler på reflekserne for de primitive dele af hjernen og rygradens nervesystem.

En del af øreakupunkturen hører også til her, men da vi her oftest behandler ud fra meridianlæren, har vi placeret den i Akupunkturværkstedet i stedet.

Vi har også placeret en del mindre behandlingsformer som tapping, lydfrekvensbehandling, pendulering, kinesiologi og plantemedicin i dette værksted af mangel på bedre.

Du kan læse mere om hvad vi gør med disse redskaber på HJEMMESIDEN