SJÆLENS VÆRKSTED

Sjælearbejdet med hypnose og hypnoterapi har en væsentlig plads i klinikkens arbejde - især hos Helen. Hun har klienter fra hele landet som kommer med alverdens spirituelle problemstillinger...
SJÆLEARBEJDE MED HYPNOTISK TILGANG

Sjælearbejdet med hypnose og hypnoterapi har fundet en væsentlig plads i klinikkens arbejde – især hos Helen.
Hun har klienter fra hele landet som kommer med spirituelle problemstillinger.
Sjælens Værksted omfatter alt fra det spirituelle område, som vi har kombineret med moderne hypnoterapi.
Man kunne også kalde dette arbejdsredskab for spirituel hypnose.
Denne form for hypnose kan åbne op og sætte jordbundne og vildfarende energier fri og fjerne skadelige virkninger på sind og krop der har en åndelig/spirituel baggrund.
Vi arbejder således her med områder som: tidsrejser, regressioner, sjæleudfrielser, klæbeånder, fjernelser af fragmenter og skadelige kræfter, forbandelser, woodoo og heksekunst.
Man behøver her hverken at tro på det åndelige eller hypnosen som sådan – men skal være åben under processen.