FAMILIEVÆRKSTEDET

Vi afholder stadig familiesamtaler for familier, der er ramt af ADD, ADHD, adfærdslidelser og tilknytningsforstyrrelser & superviserer institutioner og skoler på disse områder....
HVAD GØR VI I FAMILIEVÆRKSTEDET

Vi har i en menneskealder rådgivet børn, voksne unge og familier, der er ramt af ADD, ADHD, adfærdslidelser og tilknytningsforstyrrelser.

Vi har udviklet vores eget system og metoder, til at lære dig, der ramt, hvad du gør for at klare dig – samtidig med at du får indsigt og forståelse for din lidelse.

Samtidig klæder vi dem omkring personen på, til at forstå, rumme og tackle vedkommende, så det bliver gavnligt for for alle parter.

I det omfang vi har tid, påtager vi os også  supervision inden for ADD, ADHD, adfærdslidelser og tilknytningsforstyrrelser af enkeltpersoner, plejefamilier, mindre faggrupper, lærerteams og andre pædagogiske grupper.

Supervisionen tager udgangspunkt i vores lange erfaring med disse børne/unge-grupper.

Vi videregiver det grundsyn og den grundviden, som vi har opbygget for, hvad der virker i praksis.

Der er her i praksis tale om en blanding af supervision og undervisning.